ALPHA Personal pomáhá Ukrajincům s transportem, bydlením a zapojením do pracovního procesu.

HLEDÁM ZAMĚSTNANCE

ALPHA Personal přináší spolehlivé řešení

Dočasné přidělení

Služba dočasného přidělení zaměstnanců Alpha Personal je zaměřena na kvalitu. Pracujeme s precizním dodržováním platné legislativy, abychom zajistili bezpečnost a právní jistotu Vašeho podnikání. Naše zaměstnance vybíráme pečlivě a poskytujeme jim po celou dobu přidělení k uživateli potřebnou podporu, abychom garantovali vynikající pracovní výkon.

Spolupracujeme s rozsáhlou sítí náborových center v různých zemích v Evropě i Asii, což nám umožňuje nalézt výkonné a zkušené zaměstnance pro vaše konkrétní potřeby. Náš individuální přístup ke klientům nám umožňuje plně porozumět Vašim požadavkům a reagovat pružně na Vaše aktuální potřeby. Kvalita našich služeb je naší nejvyšší prioritou.

Zaměstnanci do kmene

Alphou procesu při vyhledání zaměstnanců do kmene Vaší společnosti je to, že Vaše organizace bude mít k dispozici ty nejkvalifikovanější a nejschopnější pracovníky v požadovaném množství a čase. Spolupracujeme s Vámi, abychom správně identifikovali a následně oslovili potenciální talenty, kteří dokáží posílit Váš interní tým. Naše metody vyhledávání jsou důkladné a soustředíme se na nalezení kandidátů, kteří nejen splňují Vaše požadavky, ale také zapadají do firemní kultury a hodnot.

Využíváme moderní nástroje a technologie pro efektivní vyhledávání a selekci kandidátů, abychom vám usnadnili proces náboru. Jsme flexibilní a připraveni reagovat na Vaše individuální potřeby a požadavky, abychom vám poskytli přesně to, co potřebujete pro dosažení dlouhodobého úspěchu. Naším cílem je zajistit, že budete mít v týmu ty nejlepší lidi, kteří vám pomohou růst a prosperovat.

Try & Hire

Klienti Alpha Personal mají možnost vyzkoušet si zaměstnance formou dočasného přidělení, aniž by se ihned zavázali k trvalému zaměstnání. Pokud jste po předem zvoleném období s výkonem našich zaměstnanců spokojeni, máte možnost převzít Vámi vybrané zaměstnance do svého kmene a nabídnout jim trvalé zaměstnání.

Tato služba je flexibilní a šetří Váš čas i zdroje, protože eliminuje rizika nesprávného náboru. Umožňuje Vám efektivněji prověřit kvalifikaci a dovednosti zaměstnanců. S jistotou pak můžete spolupracovat s prověřeným zaměstnancem, který je již součástí Vašeho týmu.

Přidaná hodnota

Alpha Personal nabízí řadu přidaných hodnot, které vám pomohou dosáhnout maximálního úspěchu:

Koordinační služby pro cizojazyčné týmy: Zajišťujeme efektivní komunikaci, tlumočení a koordinaci mezi zaměstnanci z různých zemí a agentur, abyste mohli dosahovat optimálního pracovního výkonu.

Profesionální překlady: Nabízíme překlady pracovních instrukcí, dokumentů a komunikace v mnoha jazycích, což usnadňuje efektivní pracovní procesy a komunikaci.

Ubytování zaměstnanců: Zajišťujeme kvalitní ubytování pro naše zaměstnance, což jim umožňuje soustředit se na svou práci, aniž by řešili starosti spojené s nekvalitním bydlením.

Rozvoj a kariérní růst: Snažíme se o dlouhodobý růst našich zaměstnanců prostřednictvím jazykové výuky, školení, rozvoje dovedností a podpory jejich kariérního postupu, což přispívá k jejich loajalitě a lepšímu výkonu.

Komplexní personální řešení

Naše služby nejsou pouze o náboru zaměstnanců, ale o celkovém řízení personálního cyklu, což Vám ušetří čas a zdroje.

Flexibilita: Reagujeme na vaše individuální potřeby a požadavky, abychom Vám poskytli přesně to, co potřebujete pro dosažení Vašich cílů.

Právní jistota: Dodržujeme platnou legislativu a zajišťujeme, že Vaše zaměstnávání je v souladu s místními právními předpisy.

Výběr kvalifikovaných zaměstnanců: Spoléháme na pečlivý výběr zaměstnanců, abychom zajistili, že do Vašeho týmu přichází jen ti nejlepší.
Odborná podpora: Jsme Vám nablízku. Denně se staráme o vše, abyste se nemuseli starat Vy.

Závazek kvality: Kvalita je naší nejvyšší prioritou a snažíme se ji udržovat ve všech aspektech našich služeb.