ALPHA Personal pomáhá Ukrajincům s transportem, bydlením a zapojením do pracovního procesu.

OZNÁMENÍ K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Přečtěte si důležité informace

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností Alpha Personal s.r.o., IČ: 09970657, se sídlem Opava, Těšínská 2672/42, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení může být podáno následujícími způsoby

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 1.8. 2023 vnitřní směrnicí, která je dostupná zde.